نمایندگی فروش انحصاری پرفکت استپس

۱-دراین نوع ازنمایندگی مالک فروشگاه میبایست دکوراسیون داخلی و خارجی فروشگاه را طبق نمونه استاندارد شده و منطبق بر فرایند برندینگ شرکت تغییر نمایند.
۲- متراژ فروشگاه باید حداقل ۲۵متر باشد.
۳- داشتن مالکیت فروشگاه الزامیست.
۴ – فروشگاه از نظر موقعیت جغرافیایی باید در محل مناسبی قرارداشته باشد. در این گونه از نمایندگی،فروشگاه تنها ارائه دهنده گروه محصولات برند پرفکت استپس خواهد بود.

نمایندگی فروش پرفکت استپس

۱-داشتن مالکیت فروشگاه الزامیست.
۲- فروشگاه از نظر موقعیت جغرافیایی باید در محل مناسبی قرار داشته باشد.
۳- نمایندگی رسمی فروش باید تمام محصولات برند پرفکت استپس را به مشتریان ارائه دهد.
۴- تعهدنامه احترام به حقوق برند.